Enquesta sobre l’Experiència amb el Turisme a Mallorca 2023

S’alignia el turisme amb la vida dels habitants de l’illa?
Com és la convivència amb el turisme?
Els canvis proposats per la política i la indústria del turisme tenen un efecte positiu tant per als residents com per als turistes?

La encuesta en español, clic aquí…

La relació entre els residents de Mallorca i el turisme és complexa i està influenciada per múltiples factors socioeconòmics i culturals.

Amb la nostra enquesta anual, pretenem captar les percepcions i experiències dels habitants de l’illa per comprendre millor l’avaluació del turisme des de la perspectiva local.

Ens comprometem a entendre com els residents de Mallorca experimenten el turisme i quines expectatives tenen sobre el seu futur. Aquesta comprensió és especialment rellevant després de les recents mesures i canvis impulsats pel sector polític i turístic.

Estem interessats en la teva vivència del turisme durant aquest any 2023.

L’enquesta estarà disponible per participar fins a febrer de 2024.

Aquesta enquesta és completament anònima. No recollim dades personals que puguin identificar-te. Utilitzem únicament l’adreça IP (l’identificador únic de la teva connexió a internet) per assegurar-nos que cada persona participi només una vegada, la qual cosa garanteix la validesa dels resultats.

La privacitat i l’anonimat de les teves respostes són de suma importància per a nosaltres.

Publicarem els resultats de l’enquesta a la nostra pàgina web i els comunicarem a través dels mitjans de comunicació.

¿Per què aquesta enquesta i què fem amb les dades?

  • L’anàlisi de les dades pot oferir una base per al diàleg comunitari, fomentant una col·laboració més estreta entre ciutadans, empresaris i planificadors urbans.
  • Volem identificar tendències i patrons en la percepció del turisme entre els residents de Mallorca, el que pot indicar àrees de millora o èxit.
  • Les dades poden ajudar a mesurar l’impacte socioeconòmic del turisme en la comunitat local, incloent l’ocupació, la infraestructura i els serveis públics.
  • La informació recollida pot contribuir al disseny de polítiques inclusives que equilibren les necessitats dels residents amb les del sector turístic.
  • Aquestes dades també podrien utilitzar-se per informar campanyes de conscienciació i educació dirigides tant a turistes com a locals, promovent pràctiques de turisme responsable.
  • Podem utilitzar la informació per seguir i avaluar l’efectivitat de les mesures i polítiques implementades, ajustant-les segons sigui necessari per al benestar de Mallorca.

Fundament, com a associació sense ànim de lucre, publica aquest treball sota llicència lliure licencia libre (CC BY-SA 4.0) amb l’esperança que serveixi per aportar un punt de vista valuós i fomentar la participació ciutadana en el procés de redefinició del turisme sostenible a Mallorca.