Enquesta sobre l’Experiència amb el Turisme a Mallorca 2023

S’alignia el turisme amb la vida dels habitants de l’illa?
Com és la convivència amb el turisme?
Els canvis proposats per la política i la indústria del turisme tenen un efecte positiu tant per als residents com per als turistes?

La encuesta en español, clic aquí…

La relació entre els residents de Mallorca i el turisme és complexa i està influenciada per múltiples factors socioeconòmics i culturals.

Amb la nostra enquesta anual, pretenem captar les percepcions i experiències dels habitants de l’illa per comprendre millor l’avaluació del turisme des de la perspectiva local.

Ens comprometem a entendre com els residents de Mallorca experimenten el turisme i quines expectatives tenen sobre el seu futur. Aquesta comprensió és especialment rellevant després de les recents mesures i canvis impulsats pel sector polític i turístic.

L’enquesta ha acabat, aviat sortiran els resultats.

Si vols rebre una notificació quan l’acabem deixa’ns el teu email aquí.

L’enquesta ha estat disponible per participar fins al 29 de febrer de 2024.

¿Per què aquesta enquesta i què fem amb les dades?

  • L’anàlisi de les dades pot oferir una base per al diàleg comunitari, fomentant una col·laboració més estreta entre ciutadans, empresaris i planificadors urbans.
  • Volem identificar tendències i patrons en la percepció del turisme entre els residents de Mallorca, el que pot indicar àrees de millora o èxit.
  • Les dades poden ajudar a mesurar l’impacte socioeconòmic del turisme en la comunitat local, incloent l’ocupació, la infraestructura i els serveis públics.
  • La informació recollida pot contribuir al disseny de polítiques inclusives que equilibren les necessitats dels residents amb les del sector turístic.
  • Aquestes dades també podrien utilitzar-se per informar campanyes de conscienciació i educació dirigides tant a turistes com a locals, promovent pràctiques de turisme responsable.
  • Podem utilitzar la informació per seguir i avaluar l’efectivitat de les mesures i polítiques implementades, ajustant-les segons sigui necessari per al benestar de Mallorca.

Fundament, com a associació sense ànim de lucre, publica aquest treball sota llicència lliure licencia libre (CC BY-SA 4.0) amb l’esperança que serveixi per aportar un punt de vista valuós i fomentar la participació ciutadana en el procés de redefinició del turisme sostenible a Mallorca.